Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Aktualności - przegląd prawa

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w wersji z dnia 14 marca br.

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w wersji z dnia 14 marca br.
W dniach 9-10 marca 2016 roku, w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej rozpatrującej projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych. Po posiedzeniu Komisji, projekt skierowany został do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Prawniczej w dniach 9-10 marca br.

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Prawniczej w dniu 9 marca br.
W dniach 9-10 marca 2016 roku, w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji odbędzie się posiedzenie Komisji Prawniczej rozpatrującej projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji z 24 lutego br. do pobrania

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji z 24 lutego br. do pobrania
W dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2016 roku, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazała się najnowsza (24 lutego br.) wersja projektu nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wdrażający Dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Do projektu dołączone zostało uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji. Projekt będzie teraz rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Państwa uwadze polecamy również Zestawienie rozbieżności do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw oraz Raport z konsultacji publicznych projektu.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu pracy komisji przetargowej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu pracy komisji przetargowej
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu pracy komisji przetargowej (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Urząd Zamówień Publicznych zaznacza, że dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a sposób i tryb pracy komisji przetargowej jest indywidualny dla każdego zamawiającego i może być uregulowany w sposób odmienny od zaproponowanego, w granicach przepisów prawa.

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja 19 stycznia 2016 roku

Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja 19 stycznia 2016 roku
20 stycznia 2016 roku, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wdrażający Dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Do projektu dołączone zostało uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji.

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Sprawozdawczość - klauzule społeczne
Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej przypomina o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji rządowej zobowiązani są do przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych corocznej informacji o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Nowe uprawnienie zamawiającego na mocy nowelizacji Ordynacji podatkowej

Nowe uprawnienie zamawiającego na mocy nowelizacji Ordynacji podatkowej
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 613 z późn. zm.) zamawiający uzyskali nowe uprawnienie.

Rozporządzenie ws. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Rozporządzenie ws. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
W dniu 6 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi zaktualizowane oświadczenie własne wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez instytucje zamawiające w chwili składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert stanowiącym potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Zestawienie: progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku w walucie euro oraz PLN

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku w walucie euro oraz PLN


Zgodnie z nowymi rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2016 roku wynosi 4,1749 zł.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp: ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. 125.247 zł.

Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kursu euro oraz kwot wartości zamówień będących podstawą obowiązku publikacji (...)

Nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie