Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Aktualności - przegląd prawa

Roczne sprawozdanie do 1 marca

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)
Przypominamy, że nieubłagalnie zbliża się termin przekazania rocznego sprawozdania Prezesowi UZP. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych
Informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podjął starania zmierzające do informatyzacji systemu zamówień publicznych. Efektem tych działań jest podpisanie przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. „Porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2016

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2016
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny numer Informatora za okres październik - grudzień 2016 roku.
Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych.

Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 13 stycznia 2017 r., pod poz. 83, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego.

Publikacja rozporządzeń wchodzących w życie 24 stycznia 2017 roku

Publikacja rozporządzeń wchodzących w życie 24 stycznia 2017 roku.
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 stycznia 2017 r., zostały opublikowane następujące rozporządzenia:

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 4 stycznia 2017 r., pod poz. 14, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 r. Tekst Rozporządzenia dostępny jest pod linkiem.

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2038) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 30 grudnia 2016 r. Tekst Rozporządzenia dostępny jest pod linkiem.

Prezydent podpisał ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Prezydent podpisał Ustawę z 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Prezydent RP podpisał Ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Tekst Ustawy dostępny jest pod linkiem.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych - przepis zmieniający - art. 64 Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi brzmi:

Tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=612 został zamieszczony tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.

1 września wchodzi w życie zmiana przepisów Ustawy PZP ...

Na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265)
Na mocy zapisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1265) z dniem 1 września 2016 roku do Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie