#1 2010-05-26 11:48:04

jazz
Poziom VIII

podwykonawstwo

Witam,
Czy jeżeli w przetargu nieograniczonym wykonawca nie wskazał w ofercie że będzie korzystał z podwykonawstwa to później już nie może, chośby zamawiający wyraził zgodę? Dziękuję za pomoc.

Offline

 

#2 2010-05-26 11:52:38

Marcel
Poziom X

Re: podwykonawstwo

A niech sobie korzysta, bardzo często jest tak że Wykonawcy nie wykazują podwykonawców a podczas realizacji zamówienia z nich korzystają o czym nie ma pojęcia Zamawiający wink

Offline

 

#3 2010-05-26 15:09:35

jazz
Poziom VIII

Re: podwykonawstwo

Moje pytanie wynika stąd, że we wzorze umowy zamieściłam zapisy dotyczące podwykonawstwa, a skoro wybrany wykonawca go nie deklarował to czy jest sens je zostawiać, czy lepiej wyrzucić.

Offline

 

#4 2010-05-26 15:12:50

Marcel
Poziom X

Re: podwykonawstwo

Skoro nie przedstawił podwykonawcy w ofercie - można usunąć zapis, i tak jest zbędny w tym wypadku, a jak Wykonawca będzie chciał się posłużyć podwykonawcą to i tak to zrobi, a Zamawiający wiedzieć nic nie będzie wink

Offline

 

#5 2010-05-26 15:30:23

jazz
Poziom VIII

Re: podwykonawstwo

Dziękuję za podpowiedź:)

Offline

 

#6 2010-05-26 15:55:27

karolk
Poziom X

Re: podwykonawstwo

Jeżeli jest to  zamowienie na roboty budowlane to mam tylko jedną uwagę, zgodnie z art. 647 [1] Kodeksu cywilnego wykonawca i zamawiający solidarnie odpowiadają za zobowiązania wobec podwykonawcy. Wykonawca winiem przedstwić zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcą a zamawiający w ciągu 14 dni może zgłościć zastrzeżenia do tego projektu. W wielu zamówieniach wykonawcy nie przedkładają tego projektu umowy. Wykonawca wykonuje zamówienia przy pomocy podwykonawców a zamawiający reprezentowani na budowie przez ustanowionego inspektora nadzoru, czy też odpowiednimi zapisami w "Dzienniku budowy" akceptują ten stan faktyczny. Zamawiający zapłacił wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia a wykonawca nie płaci podwykonawcy należnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.  Wówczas podwykonawca wnosi roszczenie o zapłatę należnego wynagrodzneia do zamawiającego. Jest już kilka wyroków SN, w których przyznał rację podwykonawcy i zobowiązał zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli jego roszczenie nie zostało zaspokojone przez wykonawcę.
W ten sposób zamawiający raz zapłacił za całość robót ( w tym za roboty wykonane przez podwykonawcę) wykonawcy a drugi raz podwykonawcy za część robót wykonanych przez podwykonawcę. Dlatego też w zamówieniach publicznych na wykonanie robót budowlanych bardzo ostrożnie nalezy podchodzić do spraw związanych z podwykonawcami, w tym zabezpieczając się odpowiednimi zapisami w umowie zawartej z wykonawcą.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie