1 (edytowany przez anka 2018-01-13 09:55:43)

Temat: PFU_

Kiedy do przetargu jest potrzebny PFU ... ?

2

Odp: PFU_

Na gruncie przepisów Pzp, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Oczywiście, jeżeli PFU w Twoim pytaniu to program funkcjonalno-użytkowy.