Temat: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Witam, zgodnie z art 67 ust 1 pkt 4 ustawy będę udzielać zamówienia z wolnej ręki. Pierwotnie w przetargu miałam kryterium oceny ofert "okres gwarancji" (24-48 miesięcy). Jak mam podejść do tego kryterium przy zamówieniu z wolnej ręki:
1. czy ma to być element negocjacji, tj. wynegocjuję 30 miesięczny okres gwarancji i wpiszę go do umowy,
2. czy za okres gwarancji mam Wykonawcy przyznać jakieś punkty?   
3. a może Wykonawca podaje mi okres gwarancji który nie podlega negocjacji?

2

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

To tryb negocjacyjny a więc co do zasady można wszytko negocjować w tym okres gwarancji.

3

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Ok, ale jak będę negocjować okres gwarancji to czy nie powinnam się trzymać zasad ustalonych w PN czyli jak miałam w kryterium okres gwarancji wymóg min 24 miesiące to chyba przy negocjacjach nie mogę zejść poniżej 24 mies.?

4

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

WR to tryb negocjacyjny. W trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy (art. 68 ust. 1 zd. 1 Pzp), a następnie zamawiający i wykonawca zaproszony do negocjacji, prowadzą negocjacje w celu wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tu nie ma kryteriów oceny ofert. Ale w przypadku art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp są ograniczenia.

W przypadku okresu gwarancji, powinien być negocjowany okres gwarancji w takim przedziale jak w PN.

Poczytaj proszę tu:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Tryb-WR-art-67-ust-1-pkt-4

5

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

Zapomniałem napisać, że jeżeli znajdzie się taki wykonawca, który zgodzi się na okres dłuższy niż 48 miesięcy to można by ewentualnie rozważyć przyjęcie takiego okresu w toku negocjacji. Użyte w art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp sformułowanie"a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" należy bowiem tak rozumieć: czy gdyby w PN był dopuszczony okres dłuższy niż 48 miesięcy, to czy w takim przypadku w postępowaniu prowadzonym w PN wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści.I tu niestety zdania mogą być podzielone. Chociaż wydaje mi się, że lepiej negocjować okres gwarancji taki jak w PN. Oczywiście chodzi o kontrolę. Jak znajdę orzeczenie KIO, wyrok - to podzielę się na Forum.

6

Odp: Wolna ręka a kryteria oceny ofert

dziękuję za odpowiedź. Tak w PN dałam max punktów za okres gwarancji 48 miesięcy ale dopuściłam możliwość zaoferowania dłuższego okresu i w WR też tak zrobię.