1

Temat: faktury zakupu jako tajemnica przedsiębiorstwa

Wykonawca w PN na dostawy warzyw i owoców  został wezwany do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
Wykonawca złożył przedmiotowe wyjaśnienia, w treści których zaznaczył, że wszystkie załączniki zakupu i sprzedaży są tajemnicą firmy i uprasza się o ich nierozpowszechnianie osobom trzecim (na załączniki składają się kopie faktur zakupu i sprzedaży). Wykonawca w żaden sposób nie wykazał, że przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Czy zastrzeżenie należy uznać za skuteczne?

2

Odp: faktury zakupu jako tajemnica przedsiębiorstwa

Jak to nie wykazał? Napisał

Ona75 napisał/a:

wszystkie załączniki zakupu i sprzedaży są tajemnicą firmy i uprasza się o ich nierozpowszechnianie osobom trzecim (na załączniki składają się kopie faktur zakupu i sprzedaży).

Ceny zakupu mogą stanowić przewagę nad konkurencją i stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. http://tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/przyklady-tajemnic-przedsiebiorstwa/

3

Odp: faktury zakupu jako tajemnica przedsiębiorstwa

wydaje mi się, że Wykonawca jedynie zastrzegł tajność określonych informacji, ale nie wykazał iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa ...

4

Odp: faktury zakupu jako tajemnica przedsiębiorstwa

czytałam czytałam i doczytałam
dla zainteresowanych wyrok KIO 907/15, KIO 174/15, KIO 1216/17


mam pytanie jak praktykujecie
czy informować Wykonawce , że z uwagi na niewykazanie przez wykonawcę zasadności poczynionego zastrzeżenia, dokonuje odtajnienia?

5

Odp: faktury zakupu jako tajemnica przedsiębiorstwa

Poinformuj.

6

Odp: faktury zakupu jako tajemnica przedsiębiorstwa

wyrok KIO 1632/17, 1662/17
urywek uzasadnienia: ,,Izba ustaliła, że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zawierają m.in. opisy, faktury, dzienniki pracy brygady roboczej, a także dokumenty w postaci kopii uprawnień poszczególnych osób. Podkreślić należy, że uprawnienia poszczególnych osób (np. Świadectwo wystawione przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, czy też zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Z.y D. Z. w P. albo Zaświadczenie kwalifikacyjne, wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w R.) nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Są to bowiem dokumenty, do treści których można dotrzeć w ramach procedury uzyskania informacji publicznej. Ponadto w ich treści brak jest zastrzeżenia poufności. Są to dokumenty natury ogólnej, jakimi poszczególne osoby mogą wykazywać się w różnych sytuacjach. Podobnie faktury (tak jak ww. dzienniki pracy) również są dokumentami, do których ma dostęp nieograniczona ilość osób. W ich treści także nie wskazano, aby zostały objęte klauzulą poufności. "