1

Temat: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

Ustawa mówi o tym, że zawiadamiamy "niezwłocznie" o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.

W którym momencie odrzucacie oferty/wykluczacie Wykonawców?

Od razu po wstępnej ocenie oświadczeń? I wtedy w postępowaniu pozostaje już najwyżej oceniony o oferty nie odrzucone?

Czy na koniec postępowania, przy wyborze oferty najkorzystniejszej?

2

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

Zgodnie z 921.1. czyli niezwłocznie i jednocześnie o najkorzystniejszej, wykluczonych, odrzuconych itd.

3

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

jak są blisko siebie terminy to w na koniec postępowania

4

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

Hm, tylko muszę odrzucić teoretycznie najwyżej ocenionego. Wezwę więc do złożenia dokumentów tego "drugiego" smile

Przeprowadzę całą procedure badania i oceny dokumentów, wybiorę go .... a "pierwszy" mi się odwoła i jeśli KIO uzna jego racje, to całą zabawę zaczynam od nowa ........

5

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

jak najpierw odrzucisz to też się odwoła

6

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

Tak. Ale ile czasu zaoszczędzę.
Nie będę przeprowadzać całego procesu wzywania do złożenia dokumentów tego "drugiego" i ich badania.

7 (edytowany przez Miraa 2017-10-26 08:55:12)

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

"Zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty przetargowej. Dowiedz się, kiedy powinien to zrobić zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
Pytanie:

Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty - bezpośrednio po dokonaniu tej czynności czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty?


Odpowiedź:

O odrzuceniu danej oferty zamawiający informuje wszystkich wykonawców niezwłocznie po podjęciu takiej czynności. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców m.in. o podmiotach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, o braku równoważności lub spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności. Podaje przy tym uzasadnienie faktyczne i prawne.

Termin zawiadomienia o odrzuceniu oferty

Z treści przytoczonej regulacji wynika, że zamawiający informuje wszystkich wykonawców o odrzuconych ofertach niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie, nie zaś po wyborze najkorzystniejszej oferty. Może się bowiem okazać, że odrzucenie oferty nastąpi na etapie postępowania poprzedzającym ocenę ofert. Wszystkie dalsze czynności są wówczas podejmowane przy uwzględnieniu odrzucenia oferty tj. jeżeli odrzuceniu podlega najtańsza oferta, wówczas "ranking ofert" jest tworzony przy uwzględnieniu oferty mniej korzystnej cenowo, co może mieć niewątpliwie wpływ na ocenę wszystkich ofert."

Termin zawiadomienia o odrzuceniu oferty
Katarzyna Bełdowska

8

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

Miraa napisał/a:

Tak. Ale ile czasu zaoszczędzę.
Nie będę przeprowadzać całego procesu wzywania do złożenia dokumentów tego "drugiego" i ich badania.


A tego nie rozumiem

9

Odp: Odrzucenie oferty/wykluczenie Wykonawcy

Wykonawca nie załączył do oferty - ogólnych warunków ubezpieczenia, został wezwany do złożenia  ale nie załączył czy powinnam go odrzucić