Temat: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

PN, usługi, dofinansowany, powyżej progu, 3 części.

1. Oferta Wykonawcy A została najwyżej oceniona w jednej części, a wykonawcy B w dwóch częściach. Wykonawcy wezwani z 26.1. Wykonawca A - ok, wykonawca B - zastosowano dodatkowo 26.3 i wykonawca do wykluczenia.
Dla jednej z tych dwóch części kolejnym Wykonawcą jest wykonawca A. Czy mam go wzywać do złożenia dokumentów z 26.1 czy mogę skorzystać z tych, które złożył z 26.1 w odniesieniu do innej części?
Części różniły się jeśli chodzi o wykaz usług i zdolność ekonomiczna. Ale wg papierów, które ten wykonawca złożył dla części A mogę stwierdzić, że spełnia również dla części B.
Mam wątpliwości, bo osobne części należałoby traktować jako osobne zamówienia. Z drugiej strony, jak wzywam jakiegoś wykonawcę z 26.1 w odniesieniu do dwóch części to i tak te dokumenty składa mi w 1 egzemplarzu (krk, krs, zus, us, wykaz usług, wykaz osób).

2. Wzywam jakieś wykonawcę z 26.1 i daję mu min. 10 dni (ustawowe). Wykonawca przysyła dokumenty w 5 dniu. Są niekompletne/ zawierają błędy. Czy mogę zastosować od razu 26.3 czy mam czekać do upływu terminu, który wyznaczyłem Wykonawcy?

2 (edytowany przez Marcel 2017-10-12 12:37:30)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

1. Wezwał bym dla spokoju, wykonawca zgodnie z rozporządzeniem wskazać może że zamawiający jest w posiadaniu dok., ale fakt że niecelowe jest wezwanie co do zasady smile
2. Czekam.

3

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

1. Ok, też tak to widzę
2. Tu jestem zaskoczony :-)

4 (edytowany przez Arek1980 2017-10-13 08:46:59)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

ad 2. Wiem. że trochę próbuję zamieszać, ale lepiej się upewnić. A jeśli termin 10 dni nie minął, a Wykonawca w 5 dniu złożył wszystkie dokumenty i są ok, to mogę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty czy czekać do końca terminu?

I jeszcze jedno pytanie.
Wykonawca A złożył ofert na 3 części. W dwóch jest najwyżej oceniony, ale zawalił uzupełnianie dokumentów i muszę go wykluczyć. Zaczynam pytać następnego, ale dokonuję wyboru w trzeciej części gdzie wygrał inny wykonawca. W tej części tego Wykonawcę A punktuję normalnie (nie był najwyżej oceniony) pomimo, że z pozostałych dwóch go wykluczam?

5

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Arek1980 napisał/a:

ad 2. Wiem. że trochę próbuję zamieszać, ale lepiej się upewnić. A jeśli termin 10 dni nie minął, a Wykonawca w 5 dniu złożył wszystkie dokumenty i są ok, to mogę dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty czy czekać do końca terminu?

I jeszcze jedno pytanie.
Wykonawca A złożył ofert na 3 części. W dwóch jest najwyżej oceniony, ale zawalił uzupełnianie dokumentów i muszę go wykluczyć. Zaczynam pytać następnego, ale dokonuję wyboru w trzeciej części gdzie wygrał inny wykonawca. W tej części tego Wykonawcę A punktuję normalnie (nie był najwyżej oceniony) pomimo, że z pozostałych dwóch go wykluczam?

ad. 2 Tak możesz dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dwóch częściach wykluczasz wykonawcę A (błędne uzupełnienie dokumentów), natomiast w części gdzie nie był najkorzystniejszy normalnie go punktujesz (nie był wzywany do dokumentów ponieważ nie był najkorzystniejszy, no chyba że zachodzą jakieś przesłanki odrzucenia np. 89 ust. 1 pkt 2)

6 (edytowany przez Arek1980 2017-10-19 11:04:59)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

To jeszcze jedno pytanko do tego wszystkiego, takie na wszelki wypadek :-)

Jednym z kryteriów była cena, a pkt przyznawane wg wzoru: cena najniższa/cena badana * waga

Jeśli wykluczyłem W z najniższą ceną, to teraz na nowo liczę punkty i jako najtańszą wstawiam kolejną ofertę, czy zostaję przy pierwotnej punktacji i po prostu wybieram następną firmę w zestawieniu?

Inny schemat postępowania może prowadzić do innego wyboru Wykonawcy.

7

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

ja np. jestem za pierwotną punktacją, ale jak mi wykonawca nie pasuje to robię nową punktację,

a tak poważnie to jestem za pierwotną co by nie było

8

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Nie dokonujesz ponownej punktacji, wybierasz kolejną w rankingu punktacyjnym.

9

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Hmm, zaskoczyliście mnie.

Mam takie zapisy w SIWZ:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)    zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b)    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
i dalej:

W kryterium "Cena? oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów obliczoną w następujący sposób:

Pc = Cmin/Ci * waga

    gdzie:
    Pc        ? ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium ?Cena?;
    Cmin    ? najniższa cena (wartość brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
    Ci         ? cena (wartość brutto) oferty badanej.

Skoro mowa o ważnych i nieodrzuconych ofertach, to nie powinienem oferty wykonawcy wykluczonego nie uwzględniać i niejako na nowo ustalić, które oferty są ważne i zrobić nowe zestawienie z nowa puntacją?

10

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

2. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Ocena punktowa (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium: całkowita cena brutto zostanie dokonana:
a)    w przypadku, gdy liczba ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych wyniesie  od 1 do 3, wg poniższego wzoru:
Co=     Cn    x 100 x 0,7
    Cb   
gdzie:
Co     ? liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena brutto,
Cn     ? najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb     ? całkowita cena brutto badanej oferty.

b)     w przypadku, gdy liczba ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych wyniesie 4 lub więcej, wg poniższego schematu, (z zastosowaniem średniej miarodajnej wartości ofert ? Śo):
- dla ofert z całkowitą ceną brutto równą lub niższą od wartości Śo dla obliczenia ilości pkt
w tym kryterium zastosowany zostanie poniższy wzór A:

Co= (    (Śo - Cb)    x 10 + 90) x 0,7
    (Śo - Cn)   

- dla ofert z całkowitą ceną brutto powyżej wartości Śo dla obliczenia ilości pkt w tym kryterium zastosowany zostanie poniższy wzór B:
Co= (    (Cd - Cb)    x 60 + 30) x 0,7
    (Cd - Śo)   
gdzie:
Co     ? liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena brutto,
Cb     ? całkowita cena brutto badanej oferty,
Cn     ? najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cd     ? najdroższa oferowana całkowita cena brutto,
Śo    ? średnia miarodajna wartość ofert, która obliczona będzie na podstawie poniższego wzoru:
Śo=    Ca1 + Ca2 +....+Can
    ln
gdzie:
Ca1+Ca2+...+Can ? suma wartości całkowitych cen brutto ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych z  wyłączeniem wartości całkowitych cen brutto ofert skrajnych tj. najtańszej
i najdroższej,
ln ? liczba ofert, złożonych w terminie i nie odrzuconych z wyłączeniem ofert skrajnych tj. najtańszej
i najdroższej.
Śo  podane zostanie  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

11

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

jacie

12

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

...nie mogę

13 (edytowany przez Arek1980 2017-10-20 06:48:18)

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Hmm, nie widzę sensu z prostego kryterium cena robić takiego zamieszania. I nie podoba mi się, że sposób punktacji zależy od ilości złożonych ofert.

Wracając do mojego pytania:
Po wykluczeniu W, który złożył najwyżej ocenioną ofertę przechodzimy do następnej i na nowo liczymy punkty czy nie?

W sytuacji, gdy kryterium byłaby tylko cena, dojdzie wtedy do sytuacji, że oferta wybrana jako najkorzystniejsza nie osiągnie 100%, tylko np. 92% bo nie dokonujemy ponownego przeliczenia. Trochę to dla mnie dziwne.

http://kartaprzetargowa.pl/przewodnik/przebieg-postepowania-przetargowego-kolejnosc-czynnosci-nowelizacji-pzp-2016-r/

"4. W razie negatywnego wyniku badania zamawiający powinien powtórzyć swoje czynności od oceny ofert (poprzednia ocena ofert jest już obarczona błędem, gdyż została w niej uwzględniona oferta uznana teraz za odrzuconą)."

Hmm...

14

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

Arek1980 napisał/a:

Hmm, nie widzę sensu z prostego kryterium cena robić takiego zamieszania. I nie podoba mi się, że sposób punktacji zależy od ilości złożonych ofert..

instytucje dotujące bardzo pochwaliły ten sposób wyliczania jako najbardziej sprawiedliwy

poza protokołem: mam w KP takich co lubią sobie utrudniać życie

15

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

No nic, dostałem dwie prywatne opinie (telefonicznie).
Obie skłaniają się do tego, aby przeliczyć punty na nowo i nie brać pod uwagę oferty odrzuconej, gdyż nie bierze ona już udziału w postępowania a MOGŁABY mieć wpływ na wynik postępowania.

16

Odp: Oferty częsciowe - wzywanie z 26.1

A te prywatne opinie jakie mają prywatne uzasadnienie?