1

Temat: JEDZ - a spełnienie warunków

W przypadku postępowań poniżej progów unijnych Wykonawca składa nam jedynie oświadczenia, gdzie określa, że spełnia warunki, ale nie powołuje się na konkretne doświadczenie, osoby itd.

W postępowaniu powyżej progów unijnych Wykonawca wskazuje w JEDZ konkretne roboty, usługi itp, które mają odpowiadać postawionym przez nas warunkom.

Co w przypadku, gdy Wykonawca wskazał inne doświadczenie w JEDZ a inne na etapie, kiedy wzywamy go do złożenia dokumentów, jako najwyżej ocenionego - to jedno moje pytanie.

I drugie, czy jeśli z JEDZ wynika, że nie spełnia warunków, to można już go wykluczyć na tym etapie, nie wzywając do złożenia dokumentów?

W obu przypadkach mam na myśli najwyżej ocenionego.