#1 2010-11-08 12:37:26

Katiqq
Poziom X

KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Ofertę złożyła spółka z o. o. Załączyła KRK w wymienionym w tytule zakresie wystawione na spółkę. Chciałabym upewnić się czy spółka powinna załączyć do oferty KRK członka zarządu? Jeśli tak, to czy KRK może być uzupełnione?
Pozdrawiam

Offline

 

#2 2010-11-08 12:45:23

Marcel
Poziom X

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

godnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się m.in. wykonawców – osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za określone przestępstwo. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a po nowelizacji ustawy Pzp – braku podstaw do wykluczenia, żądasz złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy. Informacja ta musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przedmiotowa informacja dotyczyć ma jednak tylko i wyłącznie urzędujących członków organu zarządzającego, jakim jest zarząd spółki.

Offline

 

#3 2010-11-08 12:52:39

Katiqq
Poziom X

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Marcel w art. 26 ust. 3 jest mowa o uzupełnieniu dokumentów wynikających z art. 25 ust. 1 - potwierdzenie warunków udziału wynikających  z art. 22 ust. 1. Chodzi o to, że brak podstaw do wykluczenia nie jest wprost warunkiem określonym w art. 22 ust. 1.
Z kolei Rozporządzenie PRM w sprawie dokumentów jakich zamawiający możę żądać ... w par. 1.1 wymienia dokumety na potwierdzenie spełniania warunków i nie ma tam krk, które z kolei znajduje się w par. 2.1.
Czy KRK można uzupełnić?

Ostatnio edytowany przez Katiqq (2010-11-08 12:53:47)

Offline

 

#4 2010-11-08 12:53:16

myszy1953
Poziom X

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

wzywasz do uzupełnienia

Offline

 

#5 2010-11-08 13:38:20

Marcel
Poziom X

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Nie czy można uzupełnić, a TRZEBA!

Offline

 

#6 2010-11-10 11:38:51

kamila78
Poziom VI

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Podepnę się pod ten wątek, bo i sprawa podobna.
NbO, powyżej progów, żądaliśmy m.in. KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8. Wykonawca dołączył do oferty KRK dotyczący 4 członków zarządu (z KRS-u wynika, że jest ich ponad dwudziestu), a w zapytaniu o udzielenie informacji o osobie jest zapis: "wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-6 i 8-10 ustawy  o KRK, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie: zgodnie z art. 6 ustawy o KRK oraz art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych"
Powinni złożyć KRK dla każdego członka zarządu?
Czy wystarczający jest zapis w informacji z KRK dot. art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy mamy wezwac do złożenia informacji z pkt 4-8? Jest pieczątka, że nie figuruje w kartotece karnej, więc nie figuruje w ogóle (jak dla mnie).

Offline

 

#7 2010-12-03 11:34:50

milka
Poziom IV

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Mam pytanie ?czy "prokurenci samoistni" mają równiez obowiazek składania KRK z art 24ust.1 4-8

Offline

 

#8 2010-12-03 13:35:07

myszy1953
Poziom X

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Nie ma takiego obowiązku

Offline

 

#9 2010-12-03 14:30:05

milka
Poziom IV

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

dziekuje.  tez tak mylę, ale zwatpiłam gdy w postęowaniu unijnym wszystkie firmy złozyły równiez KRK prokurentów

Offline

 

#10 2010-12-03 14:39:57

Marcel
Poziom X

Re: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Nie masz podstaw żądania złożenia  informacji KRK od prokurentów, pełnomocników ani członków rady nadzorczej spółki, nie są to bowiem osoby wchodzące w skład organu zarządzającego.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie