1

Temat: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Ofertę złożyła spółka z o. o. Załączyła KRK w wymienionym w tytule zakresie wystawione na spółkę. Chciałabym upewnić się czy spółka powinna załączyć do oferty KRK członka zarządu? Jeśli tak, to czy KRK może być uzupełnione?
Pozdrawiam

2

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

godnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się m.in. wykonawców ? osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za określone przestępstwo. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a po nowelizacji ustawy Pzp ? braku podstaw do wykluczenia, żądasz złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4?8 ustawy. Informacja ta musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przedmiotowa informacja dotyczyć ma jednak tylko i wyłącznie urzędujących członków organu zarządzającego, jakim jest zarząd spółki.

3 (edytowany przez Katiqq 2010-11-08 11:53:47)

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Marcel w art. 26 ust. 3 jest mowa o uzupełnieniu dokumentów wynikających z art. 25 ust. 1 - potwierdzenie warunków udziału wynikających  z art. 22 ust. 1. Chodzi o to, że brak podstaw do wykluczenia nie jest wprost warunkiem określonym w art. 22 ust. 1.
Z kolei Rozporządzenie PRM w sprawie dokumentów jakich zamawiający możę żądać ... w par. 1.1 wymienia dokumety na potwierdzenie spełniania warunków i nie ma tam krk, które z kolei znajduje się w par. 2.1.
Czy KRK można uzupełnić?

4

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

wzywasz do uzupełnienia

5

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Nie czy można uzupełnić, a TRZEBA!

6

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Podepnę się pod ten wątek, bo i sprawa podobna.
NbO, powyżej progów, żądaliśmy m.in. KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8. Wykonawca dołączył do oferty KRK dotyczący 4 członków zarządu (z KRS-u wynika, że jest ich ponad dwudziestu), a w zapytaniu o udzielenie informacji o osobie jest zapis: "wskazanie postępowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-6 i 8-10 ustawy  o KRK, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie: zgodnie z art. 6 ustawy o KRK oraz art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych"
Powinni złożyć KRK dla każdego członka zarządu?
Czy wystarczający jest zapis w informacji z KRK dot. art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy mamy wezwac do złożenia informacji z pkt 4-8? Jest pieczątka, że nie figuruje w kartotece karnej, więc nie figuruje w ogóle (jak dla mnie).

7

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Mam pytanie ?czy "prokurenci samoistni" mają równiez obowiazek składania KRK z art 24ust.1 4-8

8

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Nie ma takiego obowiązku

9

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

dziekuje.  tez tak mylę, ale zwatpiłam gdy w postęowaniu unijnym wszystkie firmy złozyły równiez KRK prokurentów

10

Odp: KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8

Nie masz podstaw żądania złożenia  informacji KRK od prokurentów, pełnomocników ani członków rady nadzorczej spółki, nie są to bowiem osoby wchodzące w skład organu zarządzającego.