Temat: oferta wstępna z ceną

Wykonawca składając ofertę wstepną w negocjacjach z ogłoszeniem podał cenę. Ja bym nie odrzucała oferty. A co na to eksperci?

2

Odp: oferta wstępna z ceną

art.54 mówi ,że "Zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziłau w postępowaniu do skłdaina ofert wstępnych niezawierających ceny..." - to jest jedyne miejsce pzp, które mówi o braku ceny w ofercie wstępnej i właścieiwe mówi , że Zamawiający nie może żądać ceny w ofercie wstępnej w negocjacjach, a nie że Wykonawca nie może jej podać. Wykonawcy prawie zawsze wkładają do oferty coś o co się ich nie prosi.. Ja też bym nie odrzucała.