#1 2013-11-13 14:02:49

Ona75
Poziom V

grupa kapitałowa

Wykonawca przedstawił mi listę podmiotów należących do tej samej GK w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Czy powinnam uznać taka formę, czy też wezwać do uzupełnienia oryginału?

Offline

 

#2 2013-11-13 14:11:45

Darek W.
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Moim zdaniem w oryginale.

Offline

 

#3 2013-11-13 14:26:06

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Hmm,

"Oprócz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu do czynienia mamy z dokumentami, których obowiązek złożenia wynika wprost z ustawy Pzp, tj.

zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dla którego ustawodawca zastrzegł formę pisemną;

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Forma składania dokumentów

Dla dwóch ostatnich dokumentów ustawodawca nie zastrzegł wymaganej formy złożenia. Przyjmuje się jednak, że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będące oświadczeniem wiedzy, powinno zostać złożone przez wykonawcę w formie pisemnej, czyli zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Lista kapitałowa

W przypadku listy kapitałowej, albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej, również stanowiącej oświadczenie wiedzy, analogicznie powinny one zostać złożone w formie pisemnej. Zasadnym wydaje się również dopuszczenie złożenia powyższych dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. W takiej sytuacji dokumenty zostaną bowiem opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji, co wyczerpuje przesłanki zachowania formy pisemnej."

Offline

 

#4 2013-11-13 15:57:20

Darek W.
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Marcel napisał:

Hmm,

"Oprócz dokumentów wymienionych w rozporządzeniu do czynienia mamy z dokumentami, których obowiązek złożenia wynika wprost z ustawy Pzp, tj.

zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dla którego ustawodawca zastrzegł formę pisemną;

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Forma składania dokumentów

Dla dwóch ostatnich dokumentów ustawodawca nie zastrzegł wymaganej formy złożenia. Przyjmuje się jednak, że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będące oświadczeniem wiedzy, powinno zostać złożone przez wykonawcę w formie pisemnej, czyli zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Lista kapitałowa

W przypadku listy kapitałowej, albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej, również stanowiącej oświadczenie wiedzy, analogicznie powinny one zostać złożone w formie pisemnej. Zasadnym wydaje się również dopuszczenie złożenia powyższych dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. W takiej sytuacji dokumenty zostaną bowiem opatrzone własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji, co wyczerpuje przesłanki zachowania formy pisemnej."

Skoro zobowiązanie w formie oryginału - bo nie przewiduje je rozporządzenie - to analogicznie lista kapitałowa w formie oryginału - bo je również rozporządzenie nie przewiduje.

Offline

 

#5 2013-11-13 18:26:29

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Uważam że wystarczy kopia.

Offline

 

#6 2013-11-14 07:34:24

Ona75
Poziom V

Re: grupa kapitałowa

jeszcze się waham wink czytam i szukam

Offline

 

#7 2013-11-14 08:15:28

jarosław
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Jeżeli dokument za zgodność z oryginałem potwierdziła osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy to uznałbym taki dokument za oryginał i przyjął.
Jest przecież podpis osoby upoważnionej co oznacza że pismo jest oryginałem a nie kopią.

Offline

 

#8 2013-11-14 08:44:16

bipi
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

To znaczy, że notarialna kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę też jest prawidłowa?

Offline

 

#9 2013-11-14 11:19:54

jarosław
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Dobre pytanie wink

Offline

 

#10 2013-11-14 11:38:01

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

bipi napisał:

To znaczy, że notarialna kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę też jest prawidłowa?

Zależy do jakich spraw smile

Offline

 

#11 2013-11-14 11:45:26

bipi
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Marcel napisał:

bipi napisał:

To znaczy, że notarialna kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wystawcę też jest prawidłowa?

Zależy do jakich spraw smile

Np. do złożenia oferty...

Offline

 

#12 2013-11-14 11:52:54

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Czyżby?
V Ca 85/07, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że forma oraz treść pełnomocnictwa nie podlegają przepisom Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., a wykonawcy startujący w przetargach powinni dołączać oryginały pełnomocnictw lub kopie poświadczone notarialnie. Nawet wówczas, gdy zamawiający dopuszcza w specyfikacji złożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez samego wykonawcę.

"....Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W Twojej sytuacji należy zatem wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w jednej z tych form."

Offline

 

#13 2013-11-14 12:12:33

bipi
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

O to mi właśnie chodzi - kodeks cywilny przewiduje pełnomocnictwo w takiej formie jaka przewidziana jest do ważności czynności prawnej - oferta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z małym ale - przecież potwierdzenie za zgodność to forma pisemna wink

Offline

 

#14 2013-11-14 12:15:20

Apollo
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Marcel napisał:

Czyżby?
V Ca 85/07, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że forma oraz treść pełnomocnictwa nie podlegają przepisom Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r., a wykonawcy startujący w przetargach powinni dołączać oryginały pełnomocnictw lub kopie poświadczone notarialnie. Nawet wówczas, gdy zamawiający dopuszcza w specyfikacji złożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez samego wykonawcę.

"....Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W Twojej sytuacji należy zatem wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w jednej z tych form."

Ale z tym nikt nie polemizuje.
Pytanie bipi dotyczyło innej sytuacji, przeczytaj uważnie jego wpis.
A odpowiadając na pytanie bipi - należy odpowiedzieć przecząco (chociaż on o tym doskonale wie).

Offline

 

#15 2013-11-14 12:17:19

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Też prawda smile, a więc wychodziło by tak że i pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego w kopii za zgodność jest ok smile, gdzie było wiele wyroków mówiących właśnie o tym:)

Offline

 

#16 2013-11-14 12:18:56

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

Ano tak, przez wystawcę!, przyjmuje moc oryginału!

Offline

 

#17 2013-11-14 12:23:10

Apollo
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

wystawca - wykonawca, no tak to znaczna różnica. Mój wpis należy odnieść do wykonawcy.

Offline

 

#18 2013-11-14 12:29:35

bipi
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

No tak - kopia zawsze pozostanie kopią... tym bardziej kopia kopii...

Ostatnio edytowany przez bipi (2013-11-14 12:30:08)

Offline

 

#19 2013-11-14 12:31:06

Marcel
Poziom X

Re: grupa kapitałowa

.... koniec i kropka.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie