1 Rażąco niska cena

przez Miraa

6 termin związania ofertą

przez Eliza09

10 Złe kryteria oceny ofert

przez kaskaa

11 Wegiel

przez zielony26

12 Zawiadomienie o wyborze oferty

przez Weronika5

14 Spółka zo.o. w organizacji.

przez mwalentyna

16 zły VAT

przez kaskaa

17 odrzuceni oferty i badanie

przez Dorcia-011

18 zaświadczenie US

przez kaskaa

20 Brak kosztorysu

przez agulinka

21 Wgląd do ofert

przez mickeymouse

22 pełnomocnictwo

przez barbie0803

23 Informacja o odrzuceniu

przez Bitter

24 wykaz dostaw

przez joannad88

27 pełnomocnictwo

przez jo