Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,2249 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 126.747 zł
Aktualności
Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 19 października 2014 roku

Informujemy, że w dniu 19 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

Nowelizując ustawę – Prawo zamówień publicznych ustawodawca m.in.:
[...] więcej
Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już w niedzielę tj. 19 października 2014 roku
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych podpisana
Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych wejdzie w życie 13 września 2014 roku
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona
Senat RP wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Aktualności - przegląd prawa

Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 19 października 2014 roku

Sierpniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych weszła w życie 19 października 2014 roku

Informujemy, że w dniu 19 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

Nowelizując ustawę – Prawo zamówień publicznych ustawodawca m.in.:
więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku już do nabycia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku.

Już teraz mogą Państwo zakupić znowelizowaną Ustawę Prawo zamówień publicznych w wygodnym formacie B6. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym po 19 października 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący po 19 października 2014 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą.

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji zawierającej nowelizację z 29 sierpnia 2014 roku.

Kolejna nasza pozycja wydawnicza to Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w formacie A4. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym po 19 października 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący po 19 października 2014 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą.

więcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Umowa na budowę A1 między węzłami Romanów i Tuszyn podpisana

Umowa na budowę A1 między węzłami Romanów i Tuszyn podpisana
Znamy wykonawców, którzy będą kontynuowali budowę odcinka autostrady A-1 między węzłami "Romanów" i "Tuszyn". Najkorzystniejszą ofertę na ten odcinek o łącznej długości blisko 16 kilometrów (z wyłączeniem gotowego fragmentu trasy o długości 2,7 km, który powstał w ramach budowy odcinka realizacyjnego drogi ekspresowej S-8 czyli węzła "Łódź - Południe") złożyło konsorcjum Budimex - Strabag, pokonując pięciu innych wykonawców. więcej

Opinie Prawne

Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp)

Przepis art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, obowiązujący od dnia 19 października 2014 r., umożliwia zamawiającemu zamieszczanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w aspekcie społecznym, związanych z realizacją umowy, a dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są czynności niezbędne do realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy, określonym w przepisach kodeksu pracy (por. art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Wymaga podkreślenia, że nie jest dopuszczalne, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp, narzucanie przez zamawiającego wykonawcy i/lub podwykonawcy obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów (nieuregulowanych w ustawie Pzp) zaangażowanie w świadczenia wykonywane przez pracowników wykonawcy i/lub podwykonawcy w ramach zamówienia, nie ma cech stosunku pracy.
więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 42, 13-19 października 2014 roku
Przedsiębiorca ma prawo zakwestionować wyniki przetargu.
Niezadowolony wykonawca może zaskarżyć rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wnosząc w odpowiednim terminie odwołanie do prezesa KIO. Powinien wskazać niezgodną 
z prawem czynność zamawiającego, zarzuty, żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne sprawy. [...] więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: piątek, 24.10.2014

sala: 501 - ul. Postępu 17A, Warszawa
godz. 10:00
Sygn. akt: KIO/2089/14
Strony:
Odwołujący: Konsorcjum: Warżała i Mac System Sp. J., Arkus & Romet Group Sp. z o.o. - Czarna
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz

więcej

Zamówienia publiczne - studium przypadku

Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?

Zamawiający w latach 2008-2009 zawarł z jednym wykonawcą 2 umowy (jedna 07.01.2008 r. na kwotę 48.400 PLN, druga 02.01.2009 r. na kwotę 54.000 PLN) na prowadzenie i bieżącą aktualizację działu aktualności serwisu internetowego miasta. Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Tak. Przedmiot obu umów był tożsamy, zamówienie było udzielane w następujących po sobie przedziałach czasowych, zamówienie było możliwe do wykonania przez ten sam krąg wykonawców. Ponieważ oba zamówienia stanowiły element tego samego przedsięwzięcia (są ze sobą związane) zamawiający powinien zsumować ich wartość i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Jak dokonać czynności szacowania przedmiotu zamówienia odnosząc się do definicji obiektu budowlanego w ustawie Pzp?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 793/14 z dnia 8 maja 2014r. – inna omyłka art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

„Nie ma znaczenia liczba omyłek, ale ich istotność w całej ofercie. Dlatego zamawiający rozważając „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją” powinien skupić się na niezgodności oferty ze specyfikacją, a nie na przyczynach wystąpienia tego odstępstwa.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Uzupełniania braków formalnych odwołania

Sygn. akt: XIX Ga 385/14

Niezłożenie pełnomocnictwa”, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy Pzp winno być rozumiane jako wszelkiego rodzaju wadliwości uniemożliwiające nadanie biegu odwołaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

Na czym polega blokowanie rekordów (wydatków, zamówień) w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Wielu z klientów korzystających z systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB zwraca uwagę na pojawiającą się ikonę blokowania rekordu na kartotece wydatków lub na kartotece zamówień. Poniżej wyjaśnimy na czym polega funkcja blokowania rekordu w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób zautomatyzować sporządzanie kopii zapasowych w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia

Poniżej pokażemy w jaki sposób korzystać z systemu automatycznego zarządzania kopiami zapasowymi w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Opcja ta dostępna jest w najnowszych wersjach systemu. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia otworzyć zawartość kartoteki w programie MS Excel?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami (Microsoft Excel, Open Office) zaszyte w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia. Ostatnia poprawa funkcjonalności naszych systemów dało dodatkowe możliwości w zakresie przetwarzania danych zawartych w następujących kartotekach:
  • Sumy
  • Zamówienia (dotyczy wersji z modułem „Zamówienia”)
  • Wydatki
  • Kontrahenci
  • Rodzaje
więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sprawdź swoją wiedzę
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie