Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,2249 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 126.747 zł

Aktualności - przegląd prawa

Zmiana w przepisach Pzp - zmiana legalnej definicji ceny

Zmiana w przepisach Pzp - zmiana legalnej definicji ceny.

Dnia 10 lipca 2014 roku w Dzienniku Ustaw poz. 915 ogłoszona została ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych. więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku już do nabycia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku już do nabycia oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku.
Już teraz mogą Państwo zakupić znowelizowaną Ustawę Prawo zamówień publicznych w wygodnym formacie B6. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym od 24 grudnia 2013 roku oraz ze stanem prawnym obowiązującym po 16 kwietnia 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący od 24 grudnia 2013 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą. W przypadku zmian wprowadzonych nowelizacją z 14 marca 2014 roku, tekst zmieniony nowelizacją zaznaczono kursywą a usunięty przekreślono.

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku.
Kolejna nasza pozycja wydawnicza to Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w formacie A4. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym od 24 grudnia 2013 roku oraz ze stanem prawnym obowiązującym po 16 kwietnia 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący od 24 grudnia 2013 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą. W przypadku zmian wprowadzonych nowelizacją z 14 marca 2014 roku, tekst zmieniony nowelizacją zaznaczono kursywą a usunięty przekreślono.

więcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Więcej nowoczesnych pociągów w łódzkiem

Więcej nowoczesnych pociągów w łódzkiem
Na torach województwa łódzkiego pojawią się kolejne zmodernizowane pociągi. Marszałek Województwa Łódzkiego podpisał umowę z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. na modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57.

Przypomnijmy, że modernizowane przez Województwo Łódzkie pociągi są wyposażane w klimatyzację, gniazdka do podłączenia urządzeń mobilnych, wieszaki na rowery, automaty na przekąski i zimne napoje, system informacji pasażerskiej z monitorami LCD, rozbudowany monitoring zapewniający bezpieczeństwo pasażerom nie tylko w pociągu, ale również wokół niego, nowoczesne układy napędowe i hamulcowe oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową. Skład jest też wyposażony w nowe, wygodne fotele.
więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 30, 21 - 27 lipca 2014 roku
Wydruk potwierdza dane na dzień jego pobrania.
To, jakie kroki może podjąć niezadowolony z rozstrzygnięcia przetargu przedsiębiorca, zależy od przedmiotu i wartości prowadzonego postępowania. Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa) przesłanki do wniesienia odwołania zależą od tego, czy w danym przypadku mamy do czynienia z zamówieniem ponadprogowym (o wartości większej lub równej kwocie określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) czy podprogowym (o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy). Dla jednostek samorządu terytorialnego zamówieniami ponadprogowymi będą te, których wartość przekracza 207 000 euro dla dostaw i usług oraz 5 186 000 euro dla robót budowlanych. Wszystkie zamówienia poniżej wymienionych kwot będą w przypadku samorządów traktowane jako zamówienia podprogowe.[...] więcej

Opinie Prawne

Dopuszczalność rozszerzenia zakresu zamówienia w stosunku do zakresu, na jaki została przewidziana umowa ramowa

Zgodnie z art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Stosownie zaś do art. 99 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: wtorek, 22.07.2014

sala: 501 - ul. Postępu 17A, Warszawa
godz. 12:00
Sygn. akt: KIO/1388/14
Strony:
Odwołujący: Konsorcjum: Combidata Poland Sp. z o.o., Asseco Poland S.A. - Gdynia
Zamawiający: Województwo Łódzkie - Łódź

więcej

Zamówienia publiczne - studium przypadku

Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?

Zamawiający w latach 2008-2009 zawarł z jednym wykonawcą 2 umowy (jedna 07.01.2008 r. na kwotę 48.400 PLN, druga 02.01.2009 r. na kwotę 54.000 PLN) na prowadzenie i bieżącą aktualizację działu aktualności serwisu internetowego miasta. Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Tak. Przedmiot obu umów był tożsamy, zamówienie było udzielane w następujących po sobie przedziałach czasowych, zamówienie było możliwe do wykonania przez ten sam krąg wykonawców. Ponieważ oba zamówienia stanowiły element tego samego przedsięwzięcia (są ze sobą związane) zamawiający powinien zsumować ich wartość i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

Jak dokonać czynności szacowania przedmiotu zamówienia odnosząc się do definicji obiektu budowlanego w ustawie Pzp?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 793/14 z dnia 8 maja 2014r. – inna omyłka art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp

„Nie ma znaczenia liczba omyłek, ale ich istotność w całej ofercie. Dlatego zamawiający rozważając „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją” powinien skupić się na niezgodności oferty ze specyfikacją, a nie na przyczynach wystąpienia tego odstępstwa.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich

Sygn. akt: III CSK 143/10

Przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp umożliwiający weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13). więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

Na czym polega blokowanie rekordów (wydatków, zamówień) w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Wielu z klientów korzystających z systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB zwraca uwagę na pojawiającą się ikonę blokowania rekordu na kartotece wydatków lub na kartotece zamówień. Poniżej wyjaśnimy na czym polega funkcja blokowania rekordu w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób przedłużyć licencję pod koniec okresu licencyjnego w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób pod koniec okresu licencyjnego przedłużyć możliwość użytkowania aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia otworzyć zawartość kartoteki w programie MS Excel?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami (Microsoft Excel, Open Office) zaszyte w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia. Ostatnia poprawa funkcjonalności naszych systemów dało dodatkowe możliwości w zakresie przetwarzania danych zawartych w następujących kartotekach:
  • Sumy
  • Zamówienia (dotyczy wersji z modułem „Zamówienia”)
  • Wydatki
  • Kontrahenci
  • Rodzaje
więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sprawdź swoją wiedzę
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie