Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,1749 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 125.247 zł
Aktualności
Ukazał się tekst Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
W dniu 13 maja 2016 r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu, skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. [...] więcej
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.
II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych na posiedzeniu Sejmu w dniach 11-13 maja br.
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2016
Komunikat Prezesa UZP dotyczący obowiązywania Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE
Projekt nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych po I czytaniu w Sejmie

Aktualności - przegląd prawa

Ukazał się tekst Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ukazał się tekst Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
W dniu 13 maja 2016 r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu, skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 20, 9-15 maja 2016 roku
Przetargi in-house: Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych.
Wczoraj raj, dzisiaj piekło – tak wynik piątkowego głosowania w Sejmie nad nowelizacją prawa zamówień publicznych określił Witold Zińczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Posłowie ostatecznie odrzucili poprawki PO, Nowoczesnej i Kukiz'15 dające samorządom prawo bezprzetargowego udzielania zamówień swoim spółkom tylko wtedy, gdy na danym rynku nie ma konkurencji.[...] więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

Ostatnia umowa na budowę S5 Poznań – Wrocław w Wielkopolsce podpisana

Ostatnia umowa na budowę S5 Poznań – Wrocław w Wielkopolsce podpisana
Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Radomicko (bez węzła) – w. Leszno Płd. Jest to ostatni z odcinków S5, który będzie realizowany na terenie Wielkopolski. Wykonawca konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A oraz Mota Engil, Engenharia e Constructao S.A na realizację zadania ma 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Wartość umowy to ponad 443 mln zł. brutto. W ramach umowy wykonawca wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową S5 o długości ponad 19 km, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, dwa węzły drogowe w ciągu S5: Święciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno). więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: środa, 25.05.2016

Sala rozpraw: 507, Warszawa
Godzina: 10:00
Sygn. akt: 728/16
Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Hajnówka
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. - Białystok

więcej

Opinie Prawne

Stosowanie ustawy przez kościelne osoby prawne

Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w art. 2 pkt 12 ustawy Pzp, przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania tejże ustawy. Enumeratywny katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zawiera art. 3 ust 1 ustawy Pzp, zatem obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp aktualizuje się wyłącznie w przypadku, gdy zamawiającym jest jeden z podmiotów wymienionych w przedmiotowym przepisie. Parafie - kościelne osoby prawne, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), co do zasady nie są zamawiającymi, a zatem nie stosują ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

W jaki sposób należy w rocznym sprawozdaniu uwzględnić informacje o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 2307/14 z dnia 18 listopada 2014 r. – uzupełnianie dokumentów

„Nie budzi wątpliwości Izby, iż sformułowane w art. 26 ust. 3 zd. 2 Pzp wymagania odnoszą się do daty zaistnienia materialnych okoliczności, które uzupełniane dokumenty mają potwierdzać, a nie do daty wystawienia bądź sporządzenia dokumentów potwierdzających te okoliczności. Szczególnie eksponowane jest to w przypadku dokumentów podmiotowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – to warunki mają być spełnione przez wykonawcę w dacie składania ofert, natomiast wcale w tej dacie (lub wcześniej) nie muszą być sporządzone potwierdzające taką okoliczność dokumenty.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Sygnaturą akt III CZP 111/15

„Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”. – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

W jaki sposób dodać wydatek w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

W systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB, wydatki mogą być wprowadzane dwojako:
  • Jako samodzielne wydatki realizowane na zasadzie: jest potrzeba zakupu, zatem ją realizujemy;
  • Jako wydatki będące realizacją wcześniej zawartej umowy lub złożonego wcześniej zamówienia wewnętrznego.
więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia - wersja sieciowa

W jaki sposób dodać prosty wydatek w wersji sieciowej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można dodać prosty wydatek w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Pod pojęciem „prosty wydatek” rozumiemy dokument niepowiązany z wcześniejszym zamówieniem lub umową.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób zarządzać ustawieniami wydruków w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można wykorzystać w pełni możliwości jakie daje system zarządzania ustawieniami wydruków w aplikacji Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia?więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie