Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,2249 zł
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 126.747 zł
Aktualności
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie KIO
Uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją przepis art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych przewidywał, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych.
W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wszystkie opłaty sądowe dotyczące skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych w zawiązku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych - niezależnie od tego, czy ....
[...] więcej
Od 16 kwietnia br. obowiązuje wyższy próg stosowania ustawy Pzp
Wyższy próg w PZP zacznie obowiązywać od 16 kwietnia
Wyniki przeprowadzonych w 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym
Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa zamówień publicznych w zakresie m.in. podwyższenia progu stosowania ustawy Pzp

Aktualności - przegląd prawa

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie KIO
Uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją przepis art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych przewidywał, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych.
W ustnym uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że wszystkie opłaty sądowe dotyczące skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, wnoszonych w zawiązku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych - niezależnie od tego, czy ....
więcej
Zamówienia Publiczne Oprogramowanie
Wersja sieciowa wielostanowiskowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówieniawięcej
Wielostanowiskowa wersja internetowa - Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEBwięcej
Oprogramowanie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówieniawięcej

Nowości wydawnicze

NOWOŚĆ! Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku już do nabycia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku już do nabycia oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku.
Już teraz mogą Państwo zakupić znowelizowaną Ustawę Prawo zamówień publicznych w wygodnym formacie B6. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym od 24 grudnia 2013 roku oraz ze stanem prawnym obowiązującym po 16 kwietnia 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący od 24 grudnia 2013 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą. W przypadku zmian wprowadzonych nowelizacją z 14 marca 2014 roku, tekst zmieniony nowelizacją zaznaczono kursywą a usunięty przekreślono.

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w wersji zawierającej nowelizację z 8 listopada 2013 roku oraz nowelizację z 14 marca 2014 roku.
Kolejna nasza pozycja wydawnicza to Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych w formacie A4. Tekst Ustawy przygotowany został w ten sposób, że zawiera zestawienie stanu prawnego sprzed nowelizacji wraz z nowym stanem prawnym, obowiązującym od 24 grudnia 2013 roku oraz ze stanem prawnym obowiązującym po 16 kwietnia 2014 roku.
Dla większej czytelności - tekst nieobowiązujący od 24 grudnia 2013 roku wstawiono w nawias i przekreślono. Tekst zmieniony nowelizacją wstawiono w nawias i zaznaczono kursywą, zaś nowe brzmienie przepisów wprowadzonych nowelizacją zaznaczono pogrubieniem i kursywą. W przypadku zmian wprowadzonych nowelizacją z 14 marca 2014 roku, tekst zmieniony nowelizacją zaznaczono kursywą a usunięty przekreślono.

więcej

Aktualności - przegląd rynku zamówień publicznych

GDDKiA: Umowa na realizację S19 podpisana

Umowa na realizację S19 podpisana
Pierwsza umowa w nowej perspektywie unijnej

9 kwietnia 2014 r. w rzeszowskim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. Wartość umowy to 342 566 799,40 zł brutto. Czas na wykonanie zadania: 34 miesiące. Inwestycja realizowana będzie systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.
więcej
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
Tydzień 16, 14-20 kwietnia 2014 roku
Poczta Polska wraca do gry o przesyłki sądowe.
Opłata sądowa wnoszona przy skargach dotyczących zamówień publicznych nie może wynosić 5 mln zł – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Chociaż wyrok zapadł w sprawie zupełnie innej firmy, to pierwszym jego efektem może być rozstrzygnięcie sporu, w którym Poczta Polska złożyła skargę na wynik głośnego, wygranego przez PGP, przetargu na obsługę przesyłek sądowych. W tym wypadku nie wyznaczano rozprawy właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące wysokości opłaty sądow[...] więcej

Arbitraże - wokanda KIO

Wokanda na dzień: czwartek, 24.04.2014

sala: 501 - ul. Postępu 17A, Warszawa
godz. 13:00
Sygn. akt: KIO/754/14
Strony:
Odwołujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SAN-MET Leszek Tadych Technika Grzewcza, Sanitarna i Gazowa - Nakło nad Notecią
Zamawiający: Powiat Nakielski - Nakło nad Notecią

więcej

Opinie Prawne

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych a powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp przez zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi bądź roboty budowlane. Aby więc mówić o zamówieniu publicznym, niezbędne jest stwierdzenie, że istnieje stosunek zobowiązaniowy, który wynika z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą usług, dostaw czy robót budowlanych, a zamawiającym, który za wykonanie tego przedmiotu zamówienia zapłaci. Jednocześnie, ustawa Pzp dotyczy tylko tych stosunków prawnych, które powstają na gruncie umów cywilnoprawnych (cechujących się m. in. dobrowolnością oraz równością stron). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2812/05).
więcej

Zamówienia publiczne - studium przypadku

Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku?

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach, w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz innych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia. Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach, w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia, obowiązek ujęcia w rocznym sprawozdaniu informacji o takim zamówieniu spoczywa indywidualnie na każdym zamawiającym, w imieniu którego takie postępowanie zostało przeprowadzone.
więcej

Najczęściej zadawane pytania - ZAMAWIAJĄCY

W jaki sposób należy w rocznym sprawozdaniu uwzględnić informacje o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających?

Najczęściej zadawane pytania - WYKONAWCY

Czy brak zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert uniemożliwia zawarcie umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy?

Orzecznictwo Arbitrów

Wyrok KIO 2831/13 z dnia 3 stycznia 2014 r. – oferta w formie pisemnej

„Wbrew twierdzeniu Odwołującego, samo przystawienie pieczęci imiennej nie oznacza zachowania formy pisemnej. Pieczęć nie jest desygnatem pojęcia „własnoręcznego podpisu.” Izba nie ma wątpliwości, że wolą Odwołującego było złożenie prawidłowej oferty. Jednakże ustawa Prawo zamówień publicznych, jak podkreślono powyżej, w odniesieniu do oferty zawiera bezwzględny wymóg zachowania formy pisemnej. Niezachowanie bezwzględnego wymagania zachowania formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej.
więcej

Tezy z wyroków GKO, SN, NSA, ETS i TK

Zmiana umowy

Sygn. akt: III CSK 143/10

Do zmiany umowy uzasadnionej okolicznościami wyczerpującymi przesłanki określone w art. 144 ust. 1 p.z.p., może dojść jedynie w rezultacie złożenia zgodnego oświadczenia woli przez strony umowy. Przepis ten nie przyznaje natomiast wykonawcy roszczenia o zmianę zawartej umowy. Oznacza to, że w wypadku odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego, art. 144 ust. 1 p.z.p. nie może stanowić podstawy żądania zmiany umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego. Zmiana wysokości istotnego elementu umowy, jakim jest wysokość wynagrodzenia, może nastąpić w oparciu o art. 357 (1) k.c, który z mocy art. 139 ust. 1 p.z.p. ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o zamówieniach publicznych. W tym jednak celu musi zostać zgłoszone żądanie zmiany treści stosunku łączącego strony, bowiem orzeczenie sądu w zależności od treści żądania, może odmiennie niż w umowie oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, odmiennie oznaczyć wysokość świadczenia lub orzec o rozwiązaniu umowy. - orzekli sędziowie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r. Sygn. III CSK 143/10 .
więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB

Na czym polega blokowanie rekordów (wydatków, zamówień) w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

Wielu z klientów korzystających z systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB zwraca uwagę na pojawiającą się ikonę blokowania rekordu na kartotece wydatków lub na kartotece zamówień. Poniżej wyjaśnimy na czym polega funkcja blokowania rekordu w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB.więcej

Poradnik Rodzajowa Ewidencja Wydatków

W jaki sposób wprowadzić nowy próg euro (30 tys.) systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków / Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia?

Poniżej przedstawimy w jaki sposób w systemach Rodzajowa Ewidencja Wydatków oraz Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wprowadzić nowy próg euro na podstawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 marca 2014 roku. więcej

Nowe przetargi - Wszystko o zamówieniach publicznych. Szkolenia, doradztwo i orzecznictwo.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sprawdź swoją wiedzę
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie